MCC กิจกรรม อบรมป้องกันออฟฟิศ  ซินโดรมให้กับพนักงาน

MCC Sport For Fun 2017

MCC  รวมใจช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้



MCC  จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ

MCC  ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา @วัดภาษี - เอกมัย

MCC  ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงประจำปี



MCC รวมใจปลูกป่าชายเลน

MCC  ร่วมบริจาคสิ่งของ @ วัดสวนแก้ว

MCC รวมใจทำบุญขึ้นบ้านใหม่



MCC  สานสัมพันธ์สร้างฝายชะลอน้ำ

MCC  ร่วมบริจาคสิ่งของให้น้อง @ มูลนิธิกระจกเงา

MCC  ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ @ สมาคมคนพิการฯ