เกี่ยวกับเรา

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 ประกอบกิจการนำเข้าและ จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารทำละลาย(Solvents) โดยตรงจากผู้ผลิตทั้งในและ ต่างประเทศจำนวนมาก มานานกว่า 40 ปี

บริษัท ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ รถยนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อยจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมาหลายปี ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา จัดซื้อ บริการด้านการขนส่ง และบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทสารทำละลาย คุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของสินค้า ข้อควรระวังของสินค้า และการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า

ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา การบริการด้วยความสุภาพและจริงใจ ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 • กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, และการจัดเก็บสินค้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, เคมีภัณฑ์, น้ำมัน, ยาง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอและเครื่องประดับ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์-อุปกรณ์และอะไหล่
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, อลูมิเนียม, งานโลหะ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำนักงาน, โทรศัพท์, เครื่องเขียน,เฟอร์นิเจอร์และ
  ตกแต่ง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา
 • กลุ่มอุตสาหกรรมวาล์ว, ปั๊ม, ท่อ, นิวเมติก, ไฮดรอลิก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมแอร์ เครื่องทำความเย็น
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และธุรกิจขนส่ง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

 • เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจสารทำละลาย (Solvent) เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี
 • เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นบริษัทที่มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม
 • เป็นบริษัทที่มีระบบการจัดส่งที่คล่องตัว รวดเร็ว ทั่วถึง
 • เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ประเภทสารทำละลาย คุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของสินค้า ข้อควรระวัง ของสินค้าและการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อ กระบวนการผลิตของลูกค้า