ประวัติบริษัท

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) โดยตรงจากผู้ผลิตจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ มานานกว่า 40 ปี

บริษัท ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ รถยนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อยจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมาหลายปี ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา จัดซื้อ บริการด้านการขนส่ง และบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทสารทำละลาย คุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของสินค้า ข้อควรระวังของสินค้า และการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า

ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา การบริการด้วยความสุภาพและจริงใจ ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา