อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุเคมีภัณฑ์, และการจัดเก็บสินค้า
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีพลาสติก, เคมีภัณฑ์, น้ำมัน, ยาง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอและเครื่องประดับ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก,อลูมิเนียม, งานโลหะ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำนักงาน, โทรศัพท์, เครื่องเขียน,เฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเครื่องมือและอุปกรณ์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา
 • กลุ่มอุตสาหกรรมวาล์ว, ปั๊ม, ท่อ, นิวเมติก, ไฮดรอลิก
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเครื่องทำความเย็น แอร์
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ขนส่ง และลำเลียง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีโลจิสติกส์ และธุรกิจขนส่ง
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีธุรกิจบริการ