เคมี เคมีราคาถูก เคมีราคาพิเศษ ขายเคมี ขายสารเคมี เคมีคอล เคมีโรงงาน โซลเว้นท์ โซลเว้น โซเว้นท์ โซเว้น โซเว้นท โซเว่น ผู้จัดจำหน่าย สารเคมีโรงงาน สารเคมีเครื่องจักร ผู้นำเข้าสารเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรมเครื่องจักร เคมีอุตสาหกรรมโรงงาน เคมีอุตสาหกรรมโซเว้นท์ สารละลาย สารทำละลาย สารทำละลายพิเศษ สารทำละลายเจือจาง สารละลายเจือจาง ประเภทสารละลาย สารละลายเจือปน ตัวอย่างสารละลาย ตัวทำละลาย ชนิดสารละลาย ผลิตสารทำละลาย ผลิตสารละลาย ขายสารทำละลาย ขายสารละลาย ทำให้ละลาย จัดการสารละลาย ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ สั่งผสมสารเคมี เคมีสั่งผสม ราคาสารเคมี เคมีบรรจุภัณฑ์ บรรจุสารเคมี จัดส่งสารเคมี ขนส่งสารเคมี ปรึกษาสารเคมี โซเว้นท์(Solvent) Solvent Thai Thailand Solution สารละลาย(Solution) Solvents Solvent Dyestuffs Chem Chemistry Chemical Industrial Distributor Distribution
ประวัติบริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด Company Profiles
  • การก่อตั้ง

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) โดยตรงจากผู้ผลิตทั้งในและ ต่างประเทศจำนวนมาก มานานกว่า 40 ปี

บริษัท ได้ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ รถยนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อยจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมาหลายปี ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา จัดซื้อ บริการด้านการขนส่ง และบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทสารทำละลาย คุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของสินค้า ข้อควรระวังของสินค้า และการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า

ด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา การบริการด้วยความสุภาพและจริงใจ ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

อุตสาหกรรมเคมี สารทำละลาย ลายละลาย โซเว้นท์

รายการสินค้าทั้งหมด
ALCOHOLS CAS No. Spec. MSDS Other  
Benzyl Alcohol 100-51-6
Denatured Ethanol 100 (DEB100) 64-17-5
Denatured Ethanol 95 (DEB95) 64-17-5
Isobutanol (IBA) 78-83-1
Isopropanol (IPA) 67-63-0
Methanol (MA) 67-56-1
N-butanol (N-BU) 71-36-3
N-propanol (NPA) 71-23-8
GLYCOL - ETHERS CAS No. Spec. MSDS Other  
Butyl Carbitol (B-car) 112-34-5
Butyl Cellosolve (BC, BCS,BGE) 111-76-2
Cellosolve Solvent (CS, EGE) 110-80-5
Dipropylene Glycol Methyl Ether (DPM) 34590-94-8
PM Solvent (PM) 107-98-2
PMA Solvent (PMA ) 108-65-6
KETONES CAS No. Spec. MSDS Other  
Acetone 67-64-1
Cyclohexanone (CYC) 108-94-1
Diacetone Alcohol (DAA) 123-42-2
Di-isobutyl Ketone (DIBK) 108-83-8
Isophorone 78-59-1
Methyl Ethyl Ketone (MEK) 78-93-3
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 108-10-1
CHLORINATED SOLVENT CAS No. Spec. MSDS Other  
112-Trichloroethylene (112-TCE) 79-01-6
Methylene Chloride (MC) 75-09-2
Perchloroethylene (PCE) 127-18-4
HYDROCARBONS CAS No. Spec. MSDS Other  
Heptane 142-82-5
Hexane 110-54-3
IPSOL-100 64742-95-6
IPSOL-150 64742-94-5
Isopar -
Kerosene 8008-20-6
Styrene Monomer (SM) 100-42-5
Solvent 1425 64742-49-0
Solvent 3040 8052-41-3
Solvent D40 64742-48-9
Solvent D80 64742-47-8
Toluene 108-88-3
Xylene(Mixed) 1330-20-7
GLYCOLS CAS No. Spec. MSDS Other  
Diethylene Glycol (DEG) 111-46-6
Dipropylene Glycol (DPG) 25265-71-8
Ethylene Glycol (MEG, EG) 107-21-1
Propylene Glycol (MPG, PG) 57-55-6
ESTERS CAS No. Spec. MSDS Other  
Butyl Acetate (BA, BAC) 123-86-4
Cellosolve Acetate (CA, EGA) 111-15-9
Ethyl Acetate (EAC) 141-78-6
N-propyl Acetate (NPAC) 109-60-4
PLASTICIZERS CAS No. Spec. MSDS Other  
Dibutyl Phthalate (DBP) 84-74-2
Di Isononyl Phthalate (DINP) 68515-48-0
Dioctyl Adipate (DOA) 103-23-1
Dioctyl Phthalate (DOP) 117-81-7
OTHERS CAS No. Spec. MSDS Other  
N,N-dimethyl Formamide (DMF) 68-12-2
Glycerine 56-81-5
Linseed Oil -
Monoethanolamine (MEA) 141-43-5
Silicone Emulsion -
Silicone Oil -
Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9
Thinner -
Triethanolamine (TEA) 102-71-6
White Oil 8042-47-5