บริการ

ด้วยโครงข่ายการจัดส่งที่ครอบคลุมทั้ง กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด และระบบบริการขนส่งที่คล่องตัวด้วย รถกระบะ รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ และ รถแท้งค์จำนวนมาก

บริษัทฯ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทจึงมีศักยภาพสูงในการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง ทำให้บริษัทฯ สามารถร่วมบริหารการจัดหาวัตถุดิบ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน มีความเชื่ยวชาญโดยตรงทางด้าน เคมีและอุตสาหกรรม บริษัทฯจึงมี บริการการพัฒนาและปรับปรุงวัตถุดิบ การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงวัตถุดิบ

ปัจจุบันนี้ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีกฏหมายข้อบังคับทางด้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมี บริษัทฯผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมมารองรับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ จัดการกับกากของเสียจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน มาใช้ในการตรวจสอบเคมี ซึ่งควบคุมดูแลโดยนักเคมีประจำห้องทดลอง ที่มีประสบการณ์

ทางบริษัทฯ พร้อมเสนอบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ต้องการยื่นคำขอเป็น ผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนกับทางกรมสรรพสามิต และพร้อมอำนวยความ สะดวกด้านแบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็น