เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง

ผู้ซื้อทุกคนย่อมต้องการซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพและราคาถูกที่สุด แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าที่ซื้อนั้นได้ของดีและถูกที่สุด ดังนั้นจึงควรมีปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ที่นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อที่ได้เลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องและตรงต่อความต้องการมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณาควรคำนึงถึง

 • ผู้ขาย

การตรวจสอบคุณภาพ ที่มา ของสินค้าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้เสียเวลา และบุคคลากรมาก ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง ดังนั้นการคัดเลือกผู้ขายที่มีประวัติดี มีศักยภาพ ไว้ใจได้ น่าจะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ตามหลังได้ดีกว่า

 • ประวัติความเป็นมา
 • เล่ห์เลี่ยมกลโกงของผู้ขายรายใดก็ตามที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามักจะต้องถูกเปิดโปงในที่สุดผู้ขายที่มีประวัติการคดโกงลูกค้าเป็นประจำมักจะไม่สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้นาน ผู้ซื้อมักจะบอกต่อๆกันไปถึงพฤติกรรมเหล่านี้ ผู้ขายเหล่านี้มักจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนชื่อหรือก่อตั้งบริษัทฯขึ้นมาใหม่แทนบริษัทเก่าที่มีชื่อเสียงไม่ดีแล้ว

  ในขณะเดียวกัน ผู้ขายที่มีประวัติการก่อตั้งบริษัทฯมานาน ย่อมต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของตนเองในวงการค้าที่สั่งสมมานานมักจะไม่ค่อยกล้าที่จะคดโกงลูกค้า เนื่องจากไม่คุ้มกับการนำชื่อเสียงของตนเองมาเสี่ยง

 • ฐานะทางการเงิน

ผู้ขายที่มีฐานะทางการเงินไม่ดี มักจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ในตลาดได้ไม่นานนัก ซึ่งมีผลต่อความต่อเนื่องในการซัพพลายสินค้าให้กับลูกค้า การพึ่งพาสินค้า วัตถุดิบจากผู้ขายเหล่านี้ เป็นความสี่ยงอย่างหนึ่งของผู้ซื้อ

 • การรับซื้อของโจร

ผู้ขายบางรายมีพฤติกรรมรับซื้อของโจร โดยจะรับซื้อ Solvent ที่ถูกขโมยมาจากรถขนส่งน้ำมัน/Solvent ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีมานานแล้วในตลาด โดยทั่วไปจะทำการแอบลักลอบขโมยจากรถขนส่งในสัดส่วนน้อยๆ เพื่อไม่ให้เจ้าของสินค้าสังเกตได้ แต่จะทำบ่อยๆ หลายๆคัน เพื่อให้ได้จำนวนมาก ซึ่งตรวจสอบได้ยาก แต่บางครั้งจะทำการขโมยทั้งคัน การซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ มีผลทำให้ผู้ซื้อ เป็นผู้รับซื้อของโจร ซึ่งมีความผิดอาญาตามไปด้วย

 • ราคาตลาด

สินค้าประเภท Solvent เป็นสินค้าที่มีราคาซื้อขายในตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นเดียวกับราคาน้ำมัน การซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ย่อมเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง ให้เริ่มตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพของสินค้าที่ซื้อมาอย่างละเอียด เพราะคงไม่มีผู้ขายรายใด ขายสินค้าของตนเองในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือราคาต้นทุนของตนเองได้อย่างแน่นอน

 • ราคาซื้อ/ขาย

การตกลงราคาซื้อ/ขาย นอกจากจะไม่ควรต่ำกว่าราคาตลาดแล้ว ควรมีการระบุให้แน่ชัดว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้าแบบเงื่อนไขใด โดยทั่วไปสินค้าประเภท Solvent เป็นสินค้าที่มีลักษณะการขายเป็น
     - หน่วยภาชนะที่บรรจุ เช่น ต่อถัง ต่อปี๊บ ต่อแกลลอน ต่อขวด
     - หน่วยปริมาตรที่บรรจุ เช่น ต่อลิตร
     - หน่วยน้ำหนักที่บรรจุ เช่น ต่อกิโลกรัม.

ดังนั้นการตกลงราคาซื้อขายกับผู้ขาย ควรมีการระบุให้แน่ชัดว่าราคาที่ซื้อขายนั้นเป็นราคาในเงื่อนไขใด การซื้อขายสินค้าที่กำหนดราคาต่อภาชนะที่บรรจุ เป็นการซื้อขายที่ผู้ขายสามารถใช้เล่ห์เลี่ยมได้มากที่สุด หากผู้ซื้อไม่ระบุให้ชัดเจนว่าต่อ 1 ภาชนะที่บรรจุมีปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้าเท่าไหร่ เช่น สินค้าโทลูอีน 1 ถังควรบรรจุ 200 ลิตร มีน้ำหนักเท่ากับ 171 กก.

บางครั้งผู้ขายอาจกำหนดราคาซื้อ/ขายต่อถัง โดยทำการบรรจุไม่เท่ากัน การเปรียบเทียบราคาซื้อ/ขาย ระหว่างผู้ขายหลายราย ควรเปรียบเทียบในมาตรฐานการบรรจุเดียวกัน เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้อง เช่น การซื้อสินค้าโทลูอีนในราคาถังละ 4,500 บาทต่อถังบรรจุ 171 กก. ย่อมต้องถูกกว่าการซื้อสินค้าโทลูอีน 4,400 บาทต่อถังบรรจุ 150 กก. หรือ 160 กก. แน่นอน

 • คุณสมบัติของสินค้า (Spec)

การตกลงซื้อ/ขายสินค้า ควรมีการระบุ Spec ของสินค้าให้ชัดเจนว่าเป็น Spec ใด เพราะสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ Spec ต่างกัน (หรือพูดง่ายๆว่าคนละเกรดกัน) ก็จะมีราคาต่างกัน เปรียบเทียบได้กับน้ำมันเบนซิน ถ้าเป็นเบนซิน 91 ก็ย่อมจะมีราคาที่ต่ำกว่าเบนซิน 95 แน่นอน

 • ความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ผู้ซื้อควรเลือกซื้อสินค้าให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตนเอง การเลือกซื้อสินค้า Over Spec หรือเรียกง่ายๆว่า “ ดีเกินไป ” ทำให้ธุรกิจของผู้ซื้อมีต้นทุนที่สูงเกินกว่าความจำเป็น และเป็นช่องทางเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายที่ทุจริตได้ ถ้าจะเปรียบเทียบกับน้ำมันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้คือ ถ้าเครื่องของเราใช้เบนซิน 91 ได้ แล้วเราเลือกใช้เบนซิน 95 แทน ผลเสียก็คือ ซื้อของแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินความจำเป็น

ถ้าผู้ซื้อไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างละเอียด และถ้าผู้ขายไม่สุจริตก็จะสามารถทำการลดคุณภาพสินค้าลงเหลือเบนซิน 91 โดยยังใช้ชื่อสินค้าว่าเบนซิน 95 เหมือนเดิม โดยผู้ซื้อจะยังสามารถใช้สินค้าได้โดยไม่มีปัญหา และก็จะไม่รู้เลยว่าตนเองได้ซื้อเบนซิน91 ในชื่อเบนซิน95 มานานแล้ว เพราะยังคงทำการผลิตได้เหมือนเดิม ไม่เกิดปัญหาใดๆ เป็นการตัดโอกาสของตนเอง เนื่องจากผู้ขายรายใหม่ อาจสามารถขายสินค้าใน Spec ที่ถูกต้องได้ในราคาที่ถูกกว่า และให้บริการที่ดีกว่า ผู้ขายรายเดิมที่มีการปิดบัง Spec ที่แท้จริงก็ได้ พูดง่ายๆว่าเราอาจจะซื้อเบนซิน91 แพงกว่าคนทั่วไปซื้อมานานแล้ว โดยนึกกว่าซื้อเบนซิน95 ถูกกว่าตลาดอยู่

 • การบริหารสต๊อกสินค้า

เนื่องจาก Solventมักถูกใช้ในการผลิตร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น การที่ผู้ขายไม่สามารถหาสินค้ามาบริการผู้ซื้อได้สม่ำเสมอ อาจส่งผลให้ต้องหยุดการผลิต ดังนั้นความสามารถในการบริหารสต๊อกสินค้าของผู้ขาย จึงน่าจะเป็นส่วนที่ สำคัญที่สุด ที่จะใช้ตัดสินว่าผู้ขายรายใดมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ราคาซื้อ/ขายที่แตกต่างกันเพียง 100 – 200 บาทต่อถังอาจจะทำให้กำไรของผู้ผลิตต่ำลง แต่ไม่ทำให้หยุดการผลิตเหมือนกับการขาดวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะส่งผลเสียหายร้ายแรงมากกว่า ดังนั้นผู้ซื้อควรทำการตกลงกับผู้ขายในเรื่องปริมาณสินค้าที่ต้องการใช้ในแต่ละรอบ โดยอาจจะใช้ตัวเลขเฉลี่ย / สูงสุด / ต่ำสุด เพื่อเป็นประมาณการให้กับผู้ขาย และเลือกซื้อจากผู้ขายที่สามารถให้การสนับสนุนด้านสต๊อกสินค้าได้ดีกว่า

 • การจัดส่ง

โดยทั่วไปในช่วงต้นเดือนหรือหลังวันหยุดราชการเช่น วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา มักจะมีการจัดส่งสินค้าเป็นปริมาณมาก ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าล่าช้ากว่าปกติ 1 – 2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ผู้ซื้อควรวางแผนการสต๊อกสินค้า หรือทำการสั่งซื้อสินค้าก่อนสิ้นเดือน จะช่วยทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้